RES is more

RES interieurarchitecten geeft vorm aan leef- en werkruimte. Wij zijn ontwerpers en aannemers.

Wij luisteren en ontwerpen. Uw wensen en eisen worden getoetst aan onze kennis en ervaring; u hebt aandeel in de groei van uw project. Maatwerk is ons beroep. Wat we niet zo op de markt vinden, maken we voor u op maat; in élk materiaal, op élke schaal. Wij organiseren en voeren uit. Wij realiseren voor u het resultaat van de gezamenlijke denkoefening; als bouwheer moet u dan alleen nog genieten. Tijd en geld worden samen een vastgelegd einddoel. Planning en budget worden voor u bewaakt en naar een vooraf afgesproken punt geleid; u zet geen stappen in het onbekende.

RES interieurarchitecten is zowel studiebureau voor interieurarchitectuur als geregistreerd aannemer. Van winkel tot rijhuis, van kantoor tot woonkamer,  van winkel tot restaurant… RES interieurarchitecten verzamelt kennis en kunde tot geïntegreerde oplossingen voor wonen en werken; gebouw en gebruik, vorm en functie maar ook techniek en organisatie in een efficiëntie harmonie.Voor elk ontwerpproces zijn techniek, organisatie, gebruikscomfort en esthetiek nauw met elkaar verweven. Analyse en een geïntegreerde oplossing is het werk van onze specialisten.

Wij zijn een partner van de bouwheer. Bij RES interieurarchitecten vindt u 4 diensten bij 1 aanspreekpunt… Wij selecteren voor u de meest geschikte aannemers, zorgen voor de nodige technische dossiers en begeleiding, plannen en coördineren uw werf. Wij zijn trots op uw project! Nauwe betrokkenheid voor het eindresultaat en onze verantwoordelijkheid voor planning en budget zijn voor u de beste garanties.

Team

Wie is wie? Leer ons kennen >