Lees meer

RESinterieurarchitecten kan uw project op 3 manieren benaderen.
– Als ontwerpbureau met aannemers naar uw keuze.
– Als totaalinrichter; wij gieten uw wensen in vorm en voeren ze uit met onze aannemers.
– Als ontwerpers-coördinators in een combinatie van de 2 voorgaande.
In alle 3 de versies starten wij uw project met een voorafgaandelijk gesprek, een voorontwerp en een
definitieve ontwerp in verschillende fases. Aan de eigenlijke start van de uitvoering gaat nog een
gedetailleerde prijsraming vooraf.

Als ontwerpbureau werken wij voor u aan ereloon, aan forfaitvergoeding of aan uurloon naargelang
uw behoefte. U selecteert samen met ons aannemers naar keuze die rechtstreeks aan u factureren.
Wij coördineren en volgen de werf.

Als totaalinrichter werken we voor u aan vooraf bepaalde prijzen die in verschillende fases in een
uitvoeringsofferte worden vastgelegd. De aannemers worden door ons gekozen, gecoördineerd en
opgevolgd. De facturatie loopt over ons via tussentijdse schijven naargelang de vordering van de
uitvoering. Op die manier heeft u één aanspreekpunt en één verantwoordelijke voor de planning
en de uitvoeringskwaliteit. Ons ontwerpbureau blijft in het ganse proces actief.

In de gecombineerde versie worden een aantal aannemers van uw keuze (gewoonlijk technieken)
ingeschakeld in het bouwproces dat wij verder als totaalinrichters behandelen. Bovenop de prijzen
die wij voor deze totaalinrichting vastleggen vragen wij een bijkomende vergoeding om uw
aannemers op te volgen en te coördineren.